Твое ОСМД
твоє
осбб
Модернізація
багатоповерхівок

Питання та відповіді

Чи візьме голова ОСББ кредит на об’єднання без відома співвласників?

Добавлено 2017.03.02

Люди, що коїться? Ой, набере голова ОСББ кредитів від нашого імені. Ох, потім не розрахуємось…

Насамперед необхідно пам’ятати, що ОСББ створюється для забезпечення та захисту прав співвласників і дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством і статутними документами.

Та це слова якісь. А як реально ми захищені?

Для того щоб надати відповідь на поставлене запитання, з’ясуймо, хто і як може розпоряджатися коштами ОСББ?

ОСББ може отримувати кредити й позики. Зазвичай кредити залучаються для реалізації масштабних проектів, які вимагають значного залучення коштів, таких як: модернізація, реконструкція, ремонт будинку тощо. Для того щоб надати відповідь на запитання «хто і як може розпоряджатися коштами ОСББ?», необхідно розуміти, які органи управління утворюються в ОСББ і які в них повноваження.

Це, по-перше, загальні збори співвласників, до виключної компетенції яких серед іншого належать, зокрема, і вирішення того, які кошти використовуватимуться ОСББ і яким чином вони залучатимуться, а також погоджують умови окремих майбутніх договорів.

Важливо! Приймаючи Статут ОСББ, співвласники мають право обмежити повноваження щодо укладання Договорів, які перевищують певну суму. При цьому розмір такої суми визначають співвласники, про що відразу ж прописується в Статуті. Як на нас, співвласники можуть також обмежити й види договорів, які голова правління вправі підписувати після погодження загальними зборами. Рекомендація! Уважно читати Статут ОСББ перед його прийняттям, зважаючи на те що на затвердження Статуту й унесення змін до нього мають право винятково Загальні збори співвласників.

По-друге, існує правління — виконавчий орган, який обирається Загальними зборами для керівництва діяльністю ОСББ і підзвітний Загальним зборам. Зі складу членів Правління ОСББ обирається Голова правління, який має право діяти винятково в межах повноважень, передбачених Статутом, і здійснювати розпорядження коштами в межах затвердженого Загальними зборами кошторису.

 Важливо! Відповідно до ст. 14 Закону про ОСББ, співвласники мають право одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність ОСББ. При цьому Правління ОСББ зобов’язане надати для ознайомлення всі свої фінансові звіти на вимогу співвласника. Рекомендація! Обираючи Правління ОСББ, співвласники повинні розуміти, що вони довіряють особам, яких обирають, розпоряджатися коштами ОСББ.

 А якщо до правління виникають питання?

Якщо виникають будь-які питання стосовно фінансової діяльності ОСББ, необхідно звернутися до Голови правління з письмовим запитом щодо надання фінансових звітів для ознайомлення.

Важливо! В будь-якому ОСББ передбачена ревізійна комісія, яка утворюється для провадження контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління і числа співвласників. Вона має права щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю правління об’єднання. Рекомендація! Обирати до складу ревізійної комісії осіб, що мають економічну, бухгалтерську, юридичну освіту.

Так хтось може за нас взяти кредит?

Ні. Для отримання ОСББ кредиту необхідно, щоб таке рішення було прийнято більшістю голосів Загальних зборів співвласників.

Своєю чергою, важливо пам’ятати: якщо члени ОСББ приймають більшістю голосів рішення про залучення кредитів, мешканці, які проголосували проти, усе одно повинні підкоритися рішенню зборів і сплачувати по кредиту.

Подробиці – тут.

Дякуємо, ваша заява була вiдправлена!