Твое ОСМД
твоє
осбб
Модернізація
багатоповерхівок

Питання та відповіді

Мешканці багатоповерхівки: є права – є й обов’язки

Добавлено 2018.03.15

Про права люблять читати всі. Не всі бажають знати про обов’язки. А вони є, і часом дуже несподівані. Для тих, хто володіє квартирами у багатоквартирному будинку, коротко це виглядає так.

Забезпечувати належне утримання та належний санітарний, проти­пожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку

Простіше кажучи, співвласники повинні спільними зусиллями (у тому чис­лі фінансовими) здійснювати систематичний та постійний догляд за будин­ком, тим самим забезпечуючи його збереження у стані, придатному для ком­фортного та безпечного проживання/перебування в ньому громадян.

Забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності прове­дення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартир­ного будинку

Це має робити не ЖЕК, місто чи депутат, а безпосередньо ви з вашими сусідами.

Використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за при­значенням

Дотримуватися вимог правил утримання багатоквартирного будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм

Виконувати рішення зборів співвласників

У разі, якщо рішення співвласників було прийняте з дотриманням процеду­ри, передбаченої ст. 10 Закону № 417, його виконання є обов’язковим для усіх власників приміщень у відповідному багатоквартирному будинку. У тому числі тих, котрі не були присутні на зборах та не брали участь у письмо­вому опитуванні, а також тих, які набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття рішення.

Забезпечувати додержання вимог житлового і містобудівного законо­давства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капіталь­ного ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин

І знов таки: не ЖЕК, місто чи депутат, а безпосередньо ви з вашими сусідами.

Відшкодовувати збитки, завдані майну інших співвласників та спільно­му майну багатоквартирного будинку

Додержуватися чистоти в місцях загального користування і тиші згід­но з вимогами законодавства

Забезпечувати поточний огляд і періодичне обстеження прийнятого в експлуатацію в установленому законодавством порядку багатоквартир­ного будинку протягом усього життєвого циклу будинку та нести відпові­дальність за неналежну експлуатацію згідно із законом

Так, саме так. Знову ви, а не “місто”. Власність зобов’язує. Це як виконання правил дорожнього руху: маєш автівку – виконуй правила.

Своєчасно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги

На що варто звернути увагу.

Більше обов’язків може бути встановлено співвласниками на зборах. Кож­ний співвласник несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуата­ції, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх обов’язків попереднього власника як співвласника.

І є розрада: не усі з названих обов’язків мають виконуватись співвласниками безпосередньо. Окремі з них (забезпечення технічного об­слуговування, здійснення ремонту, проведення оглядів тощо) можуть бути делеговані співвласниками управителю чи ОСББ (залежно від обраного спосо­бу управління багатоквартирним будинком).

Подробиці – тут.

Дякуємо, ваша заява була вiдправлена!